STERYLIZATOR UV

DEZYNFEKCJA(STERYLIZACJA)

pROCES TEN MA na celu zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów oraz zapobieżenie ich wtórnemu rozwojowi.

Proces ten nie zmienia składu fizykochemicznego wody, jej smaku i zapachu. Działaniem bakteriobójczym charakteryzuje się promieniowanie UV-C przy czym największą skuteczność wykazuje promieniowanie o długości fali 254 nm.

Działanie to polega na absorpcji promieniowania UV-C przez struktury genetyczne DNA drobnoustrojów, powodując ich zniekształcenie uniemożliwiające ponowne odtworzenie.

  • Woda poddawana sterylizacji promieniami UV powinna być uprzednio pozbawiona zawiesin i cząstek koloidalnych, które mogą sorbować pewną ilość promieniowania, zmniejszając tym samym efekt dezynfekcji.
  • Sterylizator UV składa się z komory napromieniowania oraz zamontowanego wewnątrz niej promiennika w osłonie kwarcowej. Woda przepływająca przez komorę zostaje napromieniowana i tym samym poddawana procesowi dezynfekcji.
  • Zalecana minimalna dawka promieniowania wynosi 300 J /m².
  • Sterylizatory UV mają zastosowanie do ochrony przed skażeniem bakteriologicznym, do dezynfekcji wody bez użycia wysokich temperatur i chemikaliów.
  • Urządzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej polerowanej, a części mające kontakt z wodą wykonane są z kwarcu lub tworzywa odpornego na działanie promieni UV.
  • Charakteryzują się niskim zużyciem energii.
  • Żywotność promienników (żarników) UV wynosi 8000 - 10000 godzin pracy tj. około 1 roku.
  • Sterylizatory UV stosuje się w ujęciach lokalnych, szpitalach, zakładach przemysłowych szczególnie w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym itp.

Producent zastrzega możliwość dokonywania zmian w konstrukcji bez uprzedzenia.

Dostępne są urządzenia o wydajności do 169 m3/godz.