ODWRÓCONA OSMOZA

OCZYSZCZANIE WODY

ZASTOSOWANIE PROCESU odwróconej osmozy ma na celu uzyskanie wody jako produktu o bardzo wysokim stopniu czystości.

Oczyszczona przez osmozę woda wolna jest od chemikaliów i minerałów.

W procesie filtracji oddziela się wszystkie związki chemiczne i zanieczyszczenia z wody. Woda odmineralizowana stosowana jest m. in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, a ponadto w medycynie, w laboratoriach oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest wysoka czystość wody.

 • Urządzenia z odwróconą osmozą mają zastosowanie w gospodarstwach domowych dla przygotowania wody dla potrzeb spożywczych. Ze względu na rosnące skażenie środowiska, w tym wody i jej ujęć, zastosowanie urządzeń z odwróconą osmozą jest najbardziej efektywnym sposobem uzyskania wody do spożywania bezpośredniego.
 • Metoda odwróconej osmozy polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody wstępnie oczyszczonej na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach. Cząsteczki czystej wody pod wpływem ciśnienia przechodzą przez membranę tworząc produkt, natomiast cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń zostają zatrzymane i odprowadzane do kanalizacji. Gazowe składniki wody jak tlen, dwutlenek węgla itp. przechodzą przez membranę.

Urządzenia do odwróconej osmozy różnią się między sobą wydajnością, stopniem odzysku wody, stopniem usunięcia soli oraz wyposażeniem wchodzącym w ich skład.

Domowe systemy odwróconej osmozy. Urządzenie z odwróconą osmozą, serii BRO, amerykańskiej firmy AQUAMASTER do oczyszczania wody pitnej jest najlepszym w swojej klasie urządzeniem domowym. W przeciwieństwie do małych urządzeń posiadających tylko jeden filtr, urządzenie to doskonale oczyszcza wodę dzięki kilkustopniowej filtracji.

Proces filtracji:

 • Pierwszy i drugi stopień: Woda przepływa przez 5-mikronowy filtr wstępny w celu oddzielenia zawiesin takich jak: osady, zawiesiny, rdza lub inne zanieczyszczenia mechaniczne.
 • Trzeci: Woda przepływa przez filtr z węgla aktywowanego.
 • Filtr ten usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak oraz szkodliwe związki chloru i chloropochodne.
 • Czwarty: Na tym etapie uzdatniania, uzyskiwana jest woda o krystalicznej czystości nie spotykanej w innych systemach. Proces odwróconej osmozy polega na przeciskaniu przez pory membrany cząsteczek wody.
 • Membrana TFC usuwa między innymi azotany, metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, fenole, bakterie i wirusy.
 • Piąty: Filtr węglowy, końcowy specjalnie zaprojektowany dla systemu odwróconej osmozy. Instalowany jest między zbiornikiem magazynowym, a wylewką. Jest to filtr z węgla aktywowanego, absorbujący wszystkie zanieczyszczenia organiczne, pozostałe w wodzie po przejściu przez wcześniejsze stopnie filtracji. Istnieje możliwość instalacji mineralizatora dodającego do wody pozytywne mikroelementy.

Charakterystyka

Tabela usunięcia substancji rozpuszczonych

RO Morion

 • Systemy odwróconej osmozy znane są na świecie (pierwsze patenty w USA) już od 1965 roku! Jednak dopiero w ostatnich 15 latach została ona (z uwagi na postępujące pogarszanie się jakości wody pitnej) do tego stopnia rozwinięta, że zaczęto produkować aparaty do oczyszczania wody pitnej w oparciu o tę metodę. W przeciwieństwie do najprostszych 2 i 3 -stopniowych aparatów osmotycznych, urządzenie AQUAMASTER pracuje w 5-ciu lub 6-ciu fazach.
 • Fakt ten zapewnia naszemu aparatowi nie tylko skuteczniejsze usuwanie nieczystości i części szkodliwych z wody wodociągowej, ale również przedłuża żywotność membrany i filtrów dodatkowych. Sercem naszego systemu jest membrana TFC (THIN-FILM-COMPOSITE) - zespół błon cienkowarstwowych. Mikrodrobne pory membrany przepuszczają tylko cząsteczki wody, zatrzymując prawie całkowicie wszystkie materiały w niej zawarte. Wszelkie nieczystości „wypłukiwane” są również wodą wzdłuż siatki porowatej oddzielającej poszczególne warstwy membrany.

Urządzenia z odwróconą osmozą występują w kilku wersjach:

 • - w zależności od wydajności
 • - z pompą wspomagającą lub bez pompy
 • - standardowe oraz kompaktowe (w obudowie)

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy o większych wydajnościach realizujemy na indywidualne zamówienia.