ZMIĘKCZACZE

ZMIĘKCZACZE - ZASTOSOWANIE

Twarda woda jest przyczyną nadmiernego spadku ciśnienia wody w instalacjach, powoduje konieczność większego zużycia środków myjąco-piorących.

Twarda woda także zmniejsza wydajność procesu podgrzewania wody i znacznie zwiększa zużycie opału.

Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej wapnia i magnezu. Związki wapnia i magnezu w postaci tzw. kamienia kotłowego odkładają się w instalacjach wodnych.

Najlepszym i niezawodnym rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzenia do zmiękczania wody.

  • Urządzenie takie powoduje uzdatnianietwardej wody za sprawą fizyko-chemicznego procesu znanego jako wymiana jonowa. Zastosowanie w urządzeniu nierozpuszczalnej żywicy kationowej powoduje usuwanie z wody związków wapnia, magnezu oraz cząstek rozpuszczonego żelaza i manganu, poprzez ich wymianę na jony sodu.
  • Proces ten zachodzi w wymiennikach jonitowych w trakcie przepływu uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną.

Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi płukania i regeneracji roztworem solanki. Woda poddawana procesowi zmiękczania powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazienie i odmanganienie.

  • Automatyczne urządzenie do zmiękczania wody składa się ze zbiornika ciśnieniowego z głowicą sterującą oraz ze zbiornika solanki.
  • Woda o odpowiednio niskiej twardości jest idealna w instalacjach wodnych, nie powodując zarastania rur, przedłuża żywotność urządzeń grzewczych oraz osprzętu sanitarnego.
  • Woda zmiękczona jest doskonała do prania, do kąpieli a zużycie środków piorących i myjących jest znacznie mniejsza.
  • Na aparatach sanitarnych nie tworzą się żółtawe osady.
  • Po zmywaniu, na naczyniach nie pozostają matowe zacieki a szkło i porcelana stają się naturalnie błyszczące.
  • Oferujemy zmiękczacze różnych typów, o wydajnościach dla potrzeb mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz przemysłu.

CHARAKTERYSTYKA

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji urządzeń.

Urządzenia o większych wydajnościach realizujemy na indywidualne zamówienia.