Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy Państwa, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALCO s.c.- A. i Z. Stachowiak z siedzibą w Warszawie, ul. Hirszfelda 4/20 ( Biuro : ul. Bartycka 26, paw. 35 H; 00-716 Warszawa), adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Administrator zapewnia Państwu możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące rozpoczęcia wzajemnej współpracy. Mogą Państwo podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3. Administrator przetwarza w szczególności Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres korespondencyjny, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu oraz adresu IP), informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, pozyskane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z Naszego formularza kontaktowego.
4. Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu udostępnienia elektronicznego formularza kontaktowego, identyfikacji nadawcy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz rozpoczęcia wzajemnej współpracy, a także w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów z Nami współpracujących (Naszych partnerów handlowych).
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty technicznie i informatyczne, odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych na rzecz Administratora lub też inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w tym zakresie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez partnerów handlowych Administratora, wtedy Państwa dane osobowe zostaną przekazane również tym podmiotom.
6. Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak okaże się, że Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, niezwłocznie poinformujemy Państwa o takiej możliwości.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zapytania ofertowego, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
10. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji za pośrednictwem newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwią się Państwo otrzymywaniu informacji marketingowych.
11. W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a tym samym brak możliwości rozpoczęcia wzajemnej współpracy.
14. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Dane kontaktowe :
ALCO s.c. – A. i Z. Stachowiak
Ul. Bartycka 26, paw. 35 H
00-716 Warszawa
Tel.:  22 843 9772 ; 22 891 1308